Zara Kjellner • Manhattan

Med flanörens blick tar Sonia in både staden och sexualiteten. Hon rör sig över stora ytor men återkommer ständigt till samma platser läsesalen på Kungliga Biblioteket, sexklubben Manhattan, Lindexbutiken där hon jobbar och Karolinska sjukhuset och moderns sjukbädd. Manhattan är Zara Kjellners kritikerrosade debutroman om en dotter och en mamma som faller sönder, om kroppens […]

Ola Julén • Texter

Ola Juléns debutdiktsamling Orissa från 1999 är en av de mest omsusade från de senaste decennierna, en helt singulär bok som ständigt möter nya generationer av läsare och poeter. År 2019 publicerades en efterlängtad nyutgåva i N/L:s poesibibliotek, jämte den postuma boken Afrikas verkliga historia. I Texter presenteras ett slags litterär kvarlåtenskap, i form av dikter, artiklar och intervjuer av […]

Zara Kjellner • En ny gud

Leila följer med pojkvännen Ludvig till hans familjegods, där salarna är magnifika och tunga tyger dämpar alla ljud och känslor. Fadern är husets självklara överhuvud, men välståndet kommer från hans fru, som sjunker djupare ner i sammetssofforna för varje glas vin. Ludvig och hans bror ska nu lära sig att sköta skogen, jorden och jakten. […]

Sven Lindqvist • Nu dog du

Nu dog du är en labyrintisk kartläggning av bombernas århundrade, 1900-talet, med alternativa vägar till undersökningens kärna. Det systematiska och industrialiserade kriget mot hela befolkningar visar sig ha sin ideologiska grund – och sin generalrepetition – i den europeiska kolonialismen. Sven Lindqvist, 1932–2019, publicerade trettiofem böcker och stod genom hela författarskapet i debattens mittpunkt. Nu dog du utkom […]

Sven Lindqvist • Utrota varenda jävel

Med Joseph Conrad som vägvisare söker Sven Lindqvist i Utrota varenda jävel efter västerlandets ideologiska fundament och finner att det kommer ur rasismen och har sin naturliga slutpunkt i folkmordet.  Sven Lindqvist, 1932–2019, publicerade trettiofem böcker och stod genom hela författarskapet i debattens mittpunkt. Utrota varenda jävel utkom första gången 1992. Boken ligger till grund för Raoul Pecks dokumentära […]

Ljuba Jakymtjuk • Aprikoser i Donbas

Poeten Ljuba Jakymtjuk växte upp i en liten kolgruvestad i östra Ukraina. År 2014, när regionen ockuperades, förlorade hon och familjen sitt hem och tvingades på flykt. Hennes poesi är rörlig och rikt varierad och reflekterar denna komplexa erfarenhet i allt från överflödande passager om begär i en krigshärjad stad till vapenfetischistiskt babbel och utblickar […]

Cecile Pin • Vandrande själar

När de sista amerikanska soldaterna har lämnat Vietnam inleder syskonen Anh, Thanh och Minh en riskabel resa till Hong Kong. Deras föräldrar och yngre syskon ska snart komma efter, men tragedin slår till och de tre syskonen står med ens föräldralösa. Barnen hamnar i England, först i överfyllda flyktingläger och förläggningar och därefter i ett […]

Erik Lindman Mata • Svenska äpplen och äventyr

Erik Lindman Matas första roman har, likt ett äpples kärnhus, fem rum. Från fem berättares perspektiv växer en historia fram om tjugo års vänskap, kärlek och försök till kommunikation – men också om äpplets väg från vilt till domesticerat, från forntidens handelsvägar till den globala fruktindustrin. Äpplet, som är beroende av kultivering, handel och ympning […]

Sebastian Johans • Döden och Kerstin

Kapten Rönner ligger i en villa på Åland och dör. Han hör sin hustru och hennes sommargäster skvallra i salongen, medan minnena tränger på i allt febrigare visioner. Det är 1960-tal och färjetrafiken på Östersjön har precis börjat växa till ett fenomen. Och det är till havet tanken ständigt återvänder, till däck och kommandobryggor. Till […]