Manus

Nirstedt/litteratur ger ut skönlitteratur i vid bemärkelse: romaner, noveller, essäer och poesi, eller blandningar och varianter av dessa. Vi tar helst emot fullständiga manus, i PDF-format. Skicka gärna med några introducerande rader, men lägg hellre kraft på att övertyga med själva manuset.

Vi strävar efter att ge besked inom tre månader. På grund av den stora mängden manus som kommer till förlaget kan vi bara undantagsvis ge personliga kommentarer. Vi tar inte ställning till synopsis eller provkapitel. Sakprosa beaktas inte.

Manus mailas till:

manus@nirstedt.se

Övriga frågor:

info@nirstedt.se