Kontakt

Nirstedt/litteratur är ett förlag för svensk och utländsk samtidslitteratur, grundat 2018 av Gunnar Nirstedt och Modernista Group.

Allmänna frågor:
info@nirstedt.se

Besöks/postadress:
Nirstedt/litteratur
Kvarngatan 10, »Garaget«
118 47 Stockholm

Förläggare:
Gunnar Nirstedt
gunnar.nirstedt@nirstedt.se

Redaktör:

Alice Tjärnén
alice@nirstedt.se

PR & recensionsexemplar:
Kajsa Olofsson
070-488 60 01
kajsa.olofsson@nirstedt.se

Försäljning:

Clara Lundgren
070-753 69 69
clara@modernista.se