Joshua Clover • Röd epik

Hör upp jag har någonting att berätta för dig –

I Röd epik kastar Joshua Clover fram ett uppfordrande personligt och politiskt imperativ, i en tradition av stor, expansiv amerikansk dikt, men med erfarenheterna från language-poesin aktuella. Han hämtar kraft i antikens poesi och aktiverar en stor del av poesihistorien för att lika enkelt som komplext formulera en appell om språket och det gemensamma: en dikt som gör enad front med upploppen, plundringen, barrikaderna, ockupationerna, manifesten, kommunerna, slagorden och elden. Om Walt Whitman en gång skrev amerikanska visioner om hur allt hör samman i en panteistisk värld handlar Clovers bok på ett betydligt mer handfast sätt om att vara förbunden med alla och envar.

Joshua Clover, född 1962, är poet och aktivist och en av företrädarna för den riktning som kallas Post-Crisis Poetics. Han undervisar vid University of California, Davis, och skriver även film- och musikkritik. Röd epik är hans första bok i svensk översättning.

JOSHUA CLOVER
RÖD EPIK
Poesi
Översättning från engelska Johannes Björk
ISBN 978-91-985054-4-3
E-bok 978-91-985054-9-8
Omslag Eva Wilsson
Författarporträtt privat
Recensionsdatum 25:e maj
98 sidor