Prenumerera på N/L:s poesibibliotek

Prenumerera på N / L:s poesibibliotek, den nya serien för återutgivning av diktsamlingar på svenska. Första boken för 29 kr, därefter 99 kr styck, så länge du vill. (Ordinarie pris ca 229 kr.) I serien utges varje år femton svenska originaldiktsamlingar från alla tider, i vacker formgivning av Nina Ulmaja. Böckerna skickas löpande, tillsammans med en faktura, till dig om du tecknar en prenumeration.

Ja tack, jag vill prenumerera på N/L:s poesibibliotek!

Samuel Columbus Odae Sveticae (1674) betraktas allmänt som den första diktsamlingen på svenska språket, det vill säga den första tryckta volymen med dikter av en och samma poet. Dessa »Svenska oden« får nu inleda en serie för återutgivning av diktsamlingar på svenska från alla tider, alltså inte urvals- eller samlingsvolymer utan originaldiktverk i deras helhet. Det stora tidsspannet i serien illustreras av Friktion (2001), Anna Hallbergs debut och starten för ett av de senaste decenniernas mest betydande poetiska författarskap. Fyrtiotalisternas fyrtiotalist, den tidigt döde Gösta Oswald, representeras också med sin debutbok, Den andaktsfulle visslaren (1946), liksom Ola Julén, vars posthuma Afrikas verkliga historia också ges ut av Nirstedt/litteratur till sommaren. Hans Orissa (1999) framstår alltmer som en helt egen entitet i den svenska poesin. Och Ann Jäderlunds Som en gång varit äng (1988) är otvivelaktigt en av de mest lästa och omdebatterade svenska diktsamlingarna i modern tid. Fem nya böcker per säsong planeras i serien, det vill säga femton om året, i vacker formgivning av Nina Ulmaja.

SAMUEL COLUMBUS
ODAE SVETICAE
Rätt slijk förandrings laag är Jorden undergifwen/
Snar är hon Jord/ och snart till Gräs ok Örter blifven
Kart 978-91-985055-6-6
E-bok 978-91-985053-0-6
Utkommer juli
96 sidor
OLA JULÉN
ORISSA
Jag började i förtvivlan
och min förtvivlan fortsätter
Kart 978-91-985055-5-9
E-bok 978-91-985053-1-3
Utkommer juli
176 sidor
ANNA HALLBERG
FRIKTION
intrycket faller rasar från tinget
flagnar skräpigt materia
Kart 978-91-985055-7-3
E-bok 978-91-985053-2-0
Utkommer juli
112 sidor
ANN JÄDERLUND
SOM EN GÅNG VARIT ÄNG
Av fuktig jord vad jag dig vackrast ville ge
Med rena händer och av fuktig jord
Kart 978-91-985055-9-7
E-bok 978-91-985053-4-4
Utkommer juli
96 sidor
GÖSTA OSWALD
DEN ANDAKTSFULLE VISSLAREN
och själva extasen lägger armarna i kors
vad undfår någon för nattvard i dessa hemliga katakomber
Kart 978-91-985055-8-0
E-bok 978-91-985053-3-7
Utkommer augusti
96 sidor