Prenumerera på N/L:s poesibibliotek

Prenumerera på N/L:s poesibibliotek, den nya serien för återutgivning av diktsamlingar på svenska. Första boken för 29 kr, därefter 99 kr styck, så länge du vill. (Ordinarie pris ca 229 kr.) I serien utges varje år femton svenska originaldiktsamlingar från alla tider, i vacker formgivning av Nina Ulmaja. Böckerna skickas löpande, tillsammans med en faktura, till dig om du tecknar en prenumeration.

Ja tack, jag vill prenumerera på N/L:s poesibibliotek!

Samuel Columbus Odae Sveticae (1674) betraktas allmänt som den första diktsamlingen på svenska språket, det vill säga den första tryckta volymen med dikter av en och samma poet. Dessa »Svenska oden« får nu inleda en serie för återutgivning av diktsamlingar på svenska från alla tider, alltså inte urvals- eller samlingsvolymer utan originaldiktverk i deras helhet. Det stora tidsspannet i serien illustreras av Friktion (2001), Anna Hallbergs debut och starten för ett av de senaste decenniernas mest betydande poetiska författarskap. Fyrtiotalisternas fyrtiotalist, den tidigt döde Gösta Oswald, representeras också med sin debutbok, Den andaktsfulle visslaren (1946), liksom Ola Julén, vars posthuma Afrikas verkliga historia också ges ut av Nirstedt/litteratur till sommaren. Hans Orissa (1999) framstår alltmer som en helt egen entitet i den svenska poesin. Och Ann Jäderlunds Som en gång varit äng (1988) är otvivelaktigt en av de mest lästa och omdebatterade svenska diktsamlingarna i modern tid. Fem nya böcker per säsong planeras i serien, det vill säga femton om året, i vacker formgivning av Nina Ulmaja.

Först ut: 

SAMUEL COLUMBUS
ODAE SVETICAE
Förord: Daniel Möller
Utkommer juli
96 sidor
OLA JULÉN
ORISSA
Förord: Björn Wiman
Utkommer juli
176 sidor
ANNA HALLBERG
FRIKTION
Förord: Gunnar D Hansson
Recensionsdatum 2 september
112 sidor
ANN JÄDERLUND
SOM EN GÅNG VARIT ÄNG
Förord: Burcu Sahin
Recensionsdatum 26 augusti
96 sidor
GÖSTA OSWALD
DEN ANDAKTSFULLE VISSLAREN
Förord: Martina Lowden
Utkommer september
96 sidor